Tagság

Tagság

 Hogyan lehetek Tag?
Az Egyesület rendes tagja lehet minden hazai és külföldi természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, amennyiben rendelkezik legalább egy az Egyesülethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel, az Alapszabályt és az Egyesület egyéb szabályzatait elfogadja.

Hogyan kezdeményezzem a Tagfelvételt?
A jogi vagy természetes személy az Egyesület által rendszeresített „belépési nyilatkozat” kitöltésével és az Egyesülethez igazolt, postai ajánlott vagy személyes átadás útján megvalósított módon való eljuttatásával kezdeményezi.

Belépési nyilatkozat innen letölthető: Tagsági igazolvány kérelem – Belépési nyilatkozat
A belépési nyilatkozatot, a tagsági díj befizetését igazoló dokumentum másolatát, a belépő tulajdonában lévő beaglek vagy bloodhoundok származási lapjának két oldalas másolatát kell elküldeni az Egyesületünk elnökének e-mailben a horvath.istvan@dogshow.hu címre.